NOTAFILIE

Jde o pomocnou vědu historickou zabývající se papírovými platidly. Je to poměrně nové odvětví investičního sběratelství, přesto velmi zajímavé.

Jaké investiční předměty do notafilie spadají?

  • Bankovky
  • Státovky
  • Nouzová platidla
  • Poukázky
  • Směnky
  • Šeky
  • Cenné papíry

První stvrzenky se začaly objevovat až v 17. století. Jejich funkce spočívala v potvrzení uložení zlata v bance. Postupem času se stvrzenky změnil na bankovky, které byly zákonným platidlem. K většímu a systematickému rozvoji notafilie však došlo až ve druhé polovině 20. století a v roce 1961 byla založena The International Banknote Society (IBNS), mezinárodní organizace sběratelů bankovek.

Z investičně-sběratelského hlediska se jedná o velmi zajímavé odvětví, ve kterém se vyskytuje velké množství zajímavých příležitostí.

 

Zpět na přehled odvětví