FALERISTIKA

Faleristika je pomocná věda historická zabývající se řády a vyznamenáními. Pro nezkušeného sběratele jde o poměrně neznámou oblast, avšak zkušený investor s nimi dokáže velmi obratně obchodovat.

Jaké investiční předměty do faleristiky spadají?

  • Řády
  • Vyznamenání
  • Medaile
  • Odznaky

Slovo faleristika je odvozeno ze starořeckého slova phalera [falera], označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzaté Římany ve tvaru phalerae [faleré] jako označení vojenských vyznamenáních. Byly to kruhové medaile (bronzové, stříbrné a zlaté), s vyobrazením boha či bohyně a nošené na hrudi těchto válečníků.

Z investičně-sběratelského hlediska se jedná o zajímavé odvětví, ve kterém se vyskytuje mnoho zajímavých příležitostí:

 

Zpět na přehled odvětví